Иван Билярски
Институциите на средновековна България
(Второ българско царство - XII-XIV век)
УИ Св. Климент Охридски
София, 1998
Цена 9800 лева


Андрей Сахаров
Спомени
(Горки, Москва, после навсякъде)
Превела Мая Матова
УИ Св. Климент Охридски
София, 1998
Цена 27 500 леваГанчо Савов
Капан за контри
(Из практиката на тоталитарния репресивен механизъм в България 1968 - 1989)
Издателско ателие Аб
София, 1998
Цена 3500 лева


Асен Игнатов
Антропологическа философия на историята
(За една философия на историята в постмодерната епоха)
Превел Лазар Копринаров
Издателство Факел
София, 1999
Цена 5000 лева