Мръсни думи
на Невена Стефанова

Висят на езикът ми...
Дали да изплюя висящите мръсни думи?

Люлея ги.
А-ха - да паднат...
Падат!
Трас...

Колко свободен се чувства езикът ми!


22. IV. 1998 г.
Константин Павлов