Изложбата Портрет, открита в галерия "Александър", представя предимно живописни и скулптурни произведения, създадени (с малки изключения) през последните десетина години. Въпреки камерния си характер, експозицията показва почти всички разновидности на жанра (с малки изключения - напр. репрезентативния) в почти всички познати стилистични вариации. Това еq защото почти всички автори (с малки изключения от по-младото поколение) са познати дори на неспециализираната публика: Светлин Русев, Александър Поплилов, Димитър Киров, Любен Зидаров, Валентин Старчев, Калина Тасева, Лиляна Русева и т.н., и т.н. Така изложбата в галерия "Александър" се отличава от някогашната ОХИ "Портрет" в Пазарджик почти само с мащаба си - иначе от стените ни гледат все същите "типажи": меланхолични дами, лъчезарни или вглъбени дечица, лица на колеги, правени по спомен или на живо, автопортрети с различна степен на самокритичност и т.н. Има, разбира се, любопитни или забавни отклонения. Към първите ще спомена пастелния портрет на Теодоси Спасов от Димитър Киров - единствено подписът на автора сродява тези романтични вихри с познатата от десетилетия експресивна накъсаност на живописта му. А в "ТАТОлитарен автопортрет" Любен Зидаров се е вживял доста плътно в първообраза. Известният с "автотематизма" си автор се третира с ирония и самоирония, естествено, но иззад забавата постоянно наднича въпросът: "А защо ли е решил да се види и така?"...
Диана Попова