Нов симфоничен оркестър с три творби на трима от великите композитори на ХХ век показа още веднъж амбициите си да популяризира произведения, които рядко или никак не звучат по нашите сцени. Този път Барток-сюита от балета "Чудният мандарин" и Месиен - "Възнесение, Четири симфонични медитации". Очевидно и музикалният директор Росен Миланов, и неуморната в организацията на дейността на състава Юлия Христова успяват да поддържат нестандартна репертоарна линия.
"Възнесението" на Месиен е ранна творба на забележителния композитор и органист, даряваща минути на медитация, "Възнесението" е неповторима красота на звукосъчетания, игра на акордови последования, на инструментални тембри и масиви. Една откровена и възвишена молитва, която остава "отворена", понесена нагоре към висините "...Аз ида при Тебе, Отче Светий!" Оркестърът звуча меко, пластично. Особено тежките партии на духовите инструменти бяха изработени детайлно и създадоха впечатлението за органна плътност, мащабност и извисеност. Докато в "Чудният мандарин" правеше впечатление умението и на Росен Миланов, и на оркестрантите да излязат от нотния текст, чиято убийствена метронимика е препъникамък за всеки изпълнител, да постигнат експресията на тази сложна музика с нейната променливост на настроения и състояния. Изпълнението на "Чудният мандарин" е едно от доказателствата за зрелостта на таланта на Росен Миланов. Третият автор в програмата бе Бенджамин Бритън, традиционно почитан и изпълняван у нас от десетилетия. Вариациите върху тема от Франк Бридж - виртуозна и ефектна композиция представи Нов симфоничен оркестър като ансамбъл с елегантност в звукоизвличането и фразировка с възможности за подчертаване на жанровата характерност в тематизма. Чухме непретенциозен, жизнерадостен, леко ироничен млад Бритън. Може би на възрастта на повечето оркестранти. Разбира се, Росен Миланов е в центъра на всичко постигнато - резултат именно на неговия стил на работа и на концепциите му за трите произведения. Без съмнение - диригент във възход с умение да реализира пълноценно интерпретациите си, с голям потенциал - музикантски и интелектуален.

Боянка Арнаудова