Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Писмо от Лос Анжелис, Георги Илиев
Концерт на Нов симфоничен оркестър, Боянка Арнаудова
Награда на името на маестро Димитър Вълчев
Слава Наковска в Ата-рай, Илина Коралова
Изложба Портрет в Алексанър, Диана Попова