Хайде да се лицензираме!

В България започна регулирането на Мрежата. Чрез лицензиране. Изненадани няма.
Заповед РД 09-235/1998 г. на Комитета по пощи и далекосъобщения, публикувана в "Държавен вестник", бр. 154 от 28.12.1998 г., е списък на далекосъобщителните дейности, които подлежат на лицензиране - индивидуално и общо, или са на свободен режим. Издадена е съгласно Закона за далекосъобщенията и приетата с правителствено решение Секторна политика. В раздела "Общи лицензии" точка четвърта гласи: "INTERNET - предоставящи достъп оператори".
Така още преди в обществото да е започнал големият дебат за Мрежата (той няма как бъде отминат, поне ако се съди по опита на Европа и САЩ), започнаха административни действия, които засягат дигиталната комуникация. А и какво ли значение има, че западните демокрации все още изчакват (и насърчават) саморегулирането на Мрежата. Понеже за тях, освен всичко друго, тя е глобален пазар, който създава нови икономически правила; всеобщо пространство, в което гражданите реализират правото си на достъп до културния живот и на участие в него. Очаква се обаче всеки миг да се появи наредба за общото лицензиране, подготвяна от Държавната комисия по далекосъобщенията и Министерството на финансите. От изявленията на председателя на КПД става ясно, че общото лицензиране трябва да предизвика възторжена радост у доставчиците, понеже води до оскъпяване на достъпа (ала и на всички услуги, предлагани в мрежова среда); както и да успокои гражданската съвест, понеже ще позволи въвеждането на "някои ограничения по отношение на съдържанието", с оглед на детската порнография, призоваването към расизъм и обучението в тероризъм.
Междувременно по широкия свят, покрай регулаторния дебат, въпросът се поставя някак си и другояче. Например, дали достъпът до Мрежата да бъде провъзгласен за основно човешко право.
Юридически прецеденти също не липсват. "Интернет е безкраен разговор, обхванал целия свят. Правителството няма право да прекъсва този разговор. Като най-достъпна и най-използвана форма на масово изразяване, открита до момента, Интернет заслужава максимална защита от всякаква правителствена намеса", пише Стюарт Далзъл, съдия от Областния съд на Филаделфия, САЩ. В решението, с което през 1996 г. се отменя Законът за благоприличието в комуникацията.
Вълната от страховити вестникарски истории за хакери, които тероризирали БТК, по никакъв начин не може да отмени лозунга, който никой не скандира по улиците, но все пак може да се види на няколко български уебсайта. По разбираеми причини той се изписва на чужд език.
Следва: Hands off the Net!

Цифрово
сечение