Списание Летература
Lettre internationale
Брой 20, 1999 г.
Цена 3000 лева
Йордан Рупчев
Изборът на Рупи
Първа част: От А до З
ИГ Селена
София, 1998 Цена 6300 лева