Петър Алипиев
напусна света на поетичните си болки и възторзи на 10 януари т. г. на 68-годишна възраст.
Първата му стихосбирка "Лирика", отпечатана през 1956 г., е преиздавана повече от 10 пъти, нещо необичайно у нас. Той е автор на издадената през 1994 г. от издателство "Галактион" антология на българската поезия "Българска поезия", на книгата с анекдоти и спомени за живота на известни творци литератори "Без малко Тиртей", негови стихове са преведени и издадени в самостоятелна книга в Унгария. Изброеното е само част от това, което той успя да сътвори. Разприте между приятели и опоненти през последните бурни години не промениха ценностната му система и приятелства.
Почивай в мир, Поете!

К