Димитър Димитров
На него Стара Загора дължи професионалния престиж на своя оперен театър. На него фестивалът за оперно, балетно и оперетно изкуство дължи своето художествено битие, поддържано на неизменно ниво трийсет и повече години. На него поне петнайсетина първокласни певци от национален и международен мащаб дължат крилата си за решаващия полет.
През април ще се навършат четиридесет години от първата поява на Димитър Димитров на пулта на Старозагорската опера. Оттогава и до последните си часове той е основна фигура сред творците с принос за този град и този театър като диригент, художествен ръководител и директор. Музикант с трайно и безкомпромисно изграждан възглед за изкуството на съвременния оперен театър, Димитър Димитров знаеше какво означава традицията за култура като нашата и манталитет като на старозагорската публика. В резултат повече от трийсет години в страната ни нямаше друг театър, воден така последователно в една подобаваща му естетика, равновесно, без надскачане и без принизено мерило.
С него отминава епоха в националната ни култура. Епоха, отправна за развитието на българския оперен театър. Да помним и зачитаме стореното от него.

Розалия Бикс