Чавдар Ценов
"Удавената риба"
Издателство "СТИГМАТИ"
София, 1999
Цена 3000 лева


Списание "Витамин Б"
бр. 1, 1999
Цена 2000 лева


"Литература"
книжка 8, 1998
Издание за литературна история и теория на университетското Вазово общество
(Книжката е "наречена на годишнината на проф. Никола Георгиев")
Издателство "Тилия"
Цена 1200 лева


"БКП, Коминтернът и македонският въпрос"
(1917 - 1946)
Том I
Издание на Главно управление на архивите
София, 1998
Цена 10 000 леваДжонатан Кембъл
"Кумранската загадка"
("Разчитането на ръкописите от Мъртво море")
Превела Иванка Мечкова
Издателство "Мириам"
София, 1998
Цена 6000 лева


Румен Стоянов
"Откоси"
"Свободно поетическо общество"
София, 1999
Цена 3000 лева


Ролф Виле
"Пристрастеност и дрога"
("Как да предпазим децата от тях")
Издателство "ЛИК"
София, 1998
Цена 2500 лева


Захарий Стоянов
"Ние, долуподписаните"
(Най-хубавото от непознатата публицистика на Захарий Стоянов)
ИК "Парнас 96"
София, 1998
Цена 4000 лева