Още за двореца
Мнения за сливането, преместването и преструктурирането:

проф. Ивайло Знеполски

доц. Ружа Маринска,
директор на Националната художествена галерия

Георги Липовански,
директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство

Любен Зидаров,
председател на Съюза на българските художници
Становище
на СБХ

Разговорите
водят
Диана Попова
и Борислав Борисов