В галерия Неси в Бургас на 5 февруари бе открита изложба от произведения, създадени миналата година на симпозиума по скулптура от дърво в Ясна поляна. Възстановяването му бе повод да си спомним за значението, което този форум имаше през 80-те за развитието на българското изкуство. Там си даваха среща скулптура, дърворезба, а и пластика в най-общ смисъл; там бяха някои от наченките на т.нар. неконвенционални форми; резултатите, постигнати там - понякога неочаквани и причудливи, а понякога класически четливи - винаги интригуваха като израз на максимално възможната навремето творческа свобода.
Днес като че ли никой и нищо не ограничава свободата на художника, но все още сме далеч от нормалното функциониране на изкуството. Минахме през илюзията, че пазарът ще реши всичко, че частните галерии са достатъчни той да заработи, че художникът може да се реализира и без подкрепата на държавни институции. Чуждестранният опит показва, че държавата и общините имат огромен дял във финансирането на изкуството в Западна Европа и САЩ, независимо от фондациите и прочие институции, подкрепящи видове изкуства, художествени форми и събития. У нас - важно е да се отбележи - и трите миналогодишни (възстановени и нови) симпозиума по скулптура (в Илинденци, Момчиловци и Ясна поляна) се финансират от спонсори и фондации, като участие имат общините и местни фирми. Иска ми се да вярвам, че този симпозиумен "бум" показва новото отношение на обществото и властите към изкуството. Конкретно за Ясна поляна основен спонсор е кметът на община Приморско Димитър Димитров.
Разбира се, този форум не е същият като преди - в новите условия се е превърнал в симпозиум за камерна пластика от дърво. Представянето на резултатите в частната галерия "Неси" е пример за обединяване на усилията на различни институции в подкрепа на изкуството. Никола Диков, Борислав Кишкилов, Красимир Трифонов, Цено Ценов, Георги Димитров, както и японската гостенка Кей Ийда представят не само работите, създадени на симпозиума, но и други скулптури и рисунки. Дървопластиките на Никола Диков със спокойната синтезирана форма и класическо излъчване имат като "продължение" серия от материално тежки, макар и графични камъни. Класическа, но по друг начин, е компактната форма в работите на Цено Ценов - тук рисунките ни препращат към античността. Борислав Кишкилов и Красимир Трифонов очертават линията на по-експресивно третиране на формата, експериментиране с оцветявания и различно обработени повърхности. Резултатите обаче са различни: вглъбени и съсредоточени при Красимир Трифонов, пищни и празнични при Борислав Кишкилов. Изящните дърворезби на Георги Димитров напомнят, че и тази насока открай време е присъща на симпозиума в Ясна поляна. А работата на Кей Ийда, изпълнена с прости земни символи, въздейства едновременно като древен олтар и футуристична пластика.
Изложбата, макар и камерна, демонстрира усилието симпозиумът в Ясна поляна да не бъде само "славно минало", а да очертае и бъдеще. Надявам се, че то наистина предстои.

Диана Попова