Тази година в Залцбург за пети път ще се проведе т.нар. Европейската лятна академия по култура и мениджмънт (в сътрудничество с KulturKontakt, Виена).
Ще бъдат избрани 21 проекта в областта на изкуството от цяла Европа и Академията ще служи като място за обмен на информация и практически опит по проблемите на изкуството.
Програмата е замислена за мениджъри по изкуствата, които в момента разработват проекти в следните области:
1. Фестивали и културни организации, занимаващи се с най-различни изкуства;
2. Музика и музикален театър;
3. Кино и нови медии.
В Залцбург проектите ще бъдат анализирани и доразвити на високо професионално ниво. Този европейски уъркшоп по проекти, свързани с изкуството, ще бъде допълнен с лекции, семинари и дискусии. Международно жури ще оцени проектите и ще подбере 21 от тях - 14 на кандидати от страните на новите демокрации и 7 на кандидати от Западна Европа. Авторите на избраните проекти ще получат пълна стипендия от KulturKontakt за участие в Академията.
Интересуващите се трябва да заявят участието си до 20 март 1999 г. в International Center for Culture & Management, Jakob Haringerstrasse 5A, A-5020 Salzburg.
За повече информация и за формуляри за участие можете да се обадите по телефон, факс или електронна поща - 0043/662/459838; e-mail: Spitz@iccm.co.at. Или в Министерство на културата, Национален център за театър.(тел. 86 111 - централа).

www.iccm.co.at