Националният театрален съвет при Министерството на културата (състоящ се от 43 члена) е имал заседание на 15 февруари т. г., на което е бил направен отчет за дейността на българските държавни театри през 1998 година - първата година от изпълнението на Програмата за развитие на театралната дейност. На заседанието са били обсъждани и втората фаза от Програмата (2000 - 2001 г.), и предложения за структурни промени в театралната мрежа. На 16 февруари директорът на НЦТ Стефан Янков и двама от членовете на съвета - Злати Златев и Стефан Стайчев, дадоха пресконференция, на която журналистите бяха запознати с икономическите и социалните резултати на българските театри през миналата година. Данните разкриват картина, която няма нищо общо с катострофичните вопли за съдбата на българския театър и която показва появата на нови финансови мотиви за развитието на сценичното ни изкуство. На журналистите беше раздадена брошура с обобщени данни. Ето някои цифри.
През субсидираните държавни театри през 1998 г. са преминали 9,3 млрд. лв. От тях чрез общинските бюджети са осигурени 936 млн. лв.
Планираните приходи от билети са били 1,2 млрд. лв, а резултатите са 1,7 млрд. лв. По приходи от основна дейност драматичните театри се класират както следва (посочваме само първите десет): Народен театър, Театър 199, Бургас, Варна, Враца, Сатиричен театър, Пловдив, Пътуващ театър, Кърджали, Смолян и НДТ "Сълза и смях". По същия показател първите пет куклени театри са: Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас и Ямбол.
По брой зрители първите десет драматични театри са: Народен театър, Враца, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Театър 199, Сатиричен театър, Смолян, Варна и Пловдив.
През 1998 г. са реализирани 251 премиери в държавните театри. 207 от тях са на гастролиращи режисьори. През годината 3964 са били ангажиментите на актьори извън щата. Само в Народния театър през 1998 г. е имало 60 творчески гастрола. 870 са били гастролиращите представления на сцените на държавните театри.
НЦТ е подкрепил проекти за 466 млн. лв. (за сравнение, през 1997 г. - 50 млн. лв.), от които 291 млн. лв. са били за проекти на държавни театри, а 175 млн. лв. - за проекти на общински театри, независими трупи, издания, фестивали и др.
Министерството на културата и Националният център за театър са готови да финансират работата на различни работни групи, които да разработят конкретни проекти за следващите стъпки от развитието на програмата.

Н. В.