Симптоматично!
В последния месец усилено се сформират структурите на новите областни управи. Те, както се знае, ще представляват на местно равнище централната изпълнителна власт. Т.е. ще провеждат националнта политика във всички области на обществения живот.
Вече се очертаха и едни от най-тежките проблеми, които ще решава и областната администрация: безработицата, структурните реформи, борбата с престъпността, реформата в земеделието...По-скромно се споменават здравеопазването, образованието, екологията.
Въпреки желанието ни да разберем какво точно е мястото на културата в тези областни звена, отвсякъде отговорите са уклончиви... Знае се, че ще има конкурси, че назначаванията няма да бъдат под чадъра на политически партии, че общият брой на областната администрация ще се приближава към 30-35 човека и че за културата ще отговарят, може би, един или двама човека...
Все пак, след едно представяне в столичен вестник на новия областен управител на Враца - г-н Румен Петков, се очертаха контурите на една бъдеща администрация.
Силно се надяваме, че това няма да е задължителният модел за всяка от 28-те области. Защото сред отбелязаните най-важни за решаване проблеми от областния управител, културата е останала извън всякакви класации. Докато наркоманията, проституцията, здравеопазването и екологията все пак събират 3-4 процента в приложената графика към портрета на областния управител, то културата просто е изпаднала извън ценностната система и интересите на новосформширащото се звено.
Надяваме се, че в този и във всеки друг модел на областна управа, ще бъде отредено подобаващо място и за културата, макар и да не е сред "приоритетните" дейности, засега!

Любен Русков