12
(детински) въпроса
към Николай Поляков,
зам.-министър на културата


Благодаря на в-к "Култура", че ми дава самочувствието на средностатистически културноориентиран данъкоплатец с право на парламентарен контрол, право, което делегираните от мен народни представители не се сещат сами да упражняват. Питам заради правата си на съсобственик.

Във в. Култура, 19.02.1999, Николай Поляков, заместник министър на културата, съобщава:
Данъкоплатецът
пита:

"Мрежата от музикални културни институти е създавана не по някаква добре обмислена и прагматична програма, а най-често по подбуди,които са далеко от потребностите на един реален културен живот."
- Колко на брой са програмите, които вече 6 години "добре се обмислят", та да задействате поредната - за моя сметка и в мой ущърб?
- Защо още не сте създали министерска мрежа за разпространение на поп-фолк - та да отговорите на потребностите на реалния живот?
"Извън големите центрове, които винаги са имали постоянен и богат музикален живот - например Пловдив, Русе - има още много формации, някои от които боледуват."
- Защо първо "подстригвате" богатия музикален живот тъкмо на Русе, Варна, Бургас и - скандал!
- Пловдив, а не на по-незначителните музикални формации, които "боледуват"?
"Все повече те се изпразват от творчески ресурс, тяхната дейност линее и задоволява все по-малък кръг от хора, интересуващи се от това изкуство."
- Съвършено правилно, г-н Поляков! Ала утре кой ще свири на сватбата на внуците ви? Извинете, не се сетих, те ще се родят не в България...
"Беше необходимо да се направят някои първи стъпки."
- Първата погрешна стъпка не беше ли в Плевен?
"Мисля, че добро решение е приетият нормативен акт на Министерски съвет за създаване на оперно-филхармонични дружества в четирите големи града: Пловдив, Варна, Русе и Бургас..."
- Нормативният акт, предложен от вас на Министерския съвет, не може ли да бъде формулиран така: "да се преустанови самостоятелното съществуване на осемте най-значими извънстолични музикални институции"?
"Просто няма възможност да се поддържат два такива оркестъра."
- А задължително необходимият в случая оркестър и половина?
"И по примера на средноевропейския модел, който не държи структури, работещи на празни обороти, предложихме тези оперно-филхармонични дружества именно като нова структура."
Кой, почитаеми г-н Поляков, тъй погрешно ви описа някакъв модел, при това го изписа като "средноевропейски"?
"Те ще имат общо ръководство, няма да се получава така, че например в да се получава така, че например в град като Русе и операта, и филхармонията едновременно да са на турне в чужбина и градът да остава без своя законен музикален продукт."
-Кой, почитаеми г-н Поляков, ви осведоми, че във втория по големина за държавата средноевропейски град ръководството на опера и на филхармония е общо? Не са ли твърде произволни и зле проучени аналогиите със Средна Европа?
"Бяха взети под внимание всички съществуващи реални показатели за четирите града."
- Много ли грешат многобройните гласове, включително такива от Съвета за музика при МК, които твърдят, че точно това не сте направили, особено в Пловдив? Защо?


Здравка Андреева,
данъкоплатец