Културен коктейл

Факти, факти, факти

12 въпроса към Николай Поляков, Здравка Андреева
Отдавна на Константин Павлов, Марин Бодаков
Скулптура от Ясна Поляна в Неси, Диана Попова
Кабаре в Музикалния театър, Розмари Стателова
Културата - извън класацията, Любен Русков
Швейцарски отзиви за Персифедрон
Заедание на Националния театралния съвет
Честване на Павол Орсаг-Хвездослав
Етнографският музей за съдбата на двореца
Европейска лятна академия по култура и мениджмънт
Писмо от колектива на Пловдивската опера