До г-жа Емма Москова, министър на културата
От Сдружение "Анимация" при СБФД

Фирма: Златин Радев - филм
Вид: Едноличен търговец
Статус: действаща
Съд: София - град
Регистрация: 25/08/92
Фирмено дело: 1992/22491
Предмет на дейност: филмопроизводство, филморазпространение и продуцентска дейност, вътрешна и външна търговия, внос - износ, реекспорт по бартерни, клирингови и други обвързани договори и спогодби, и всяка друга дейност, не забранена от закона
Собственост: неограничено отговорен
Представителност: представлява фирмата
Член на Управителния съвет на Дружеството за защита на авторските права "Филмаутор"
Член на Борда на директорите на "Бояна филм" ЕАД
Приел да изпълнява длъжността "супервайзер" в отдел "Каданс" на Дирекция "Анимация" при "Бояна филм" ЕАД.


Законът
"Състав на органите на държавните предприятия - еднолични търговски дружества. Чл. 24. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на държавните предприятия - еднолични акционерни дружества, физически и юридически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
(2) Забраните по алинея (1), т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството."

Ремонтираният отдел "Каданс", който винаги е бил към Студия за игрални филми, не трябва да се бърка със Студия за анимационни филми "София".
Не от създаването на "Бояна филм" ЕАД през 1995 г., а от пролетта на 1997 г. отдел "Каданс" е към Дирекция "Анимация".
Колко струва ремонтът на отдела? Как беше оборудван?
"Закупена е нова техника - 4 бр. компютри, 2 бр. дигитални камери, за пръв път е използван Интернет..." С какви пари? Защо в САФ "София" няма Интернет? Защото няма компютър. А как се работеше тогава там? С компютрите на наемателите.
"Последният резерват" е пилотен епизод от сериал с друго име - 23 мин. "класическа" анимация, включително и изработването на 270 оригинални цветни декора. Договорът на този пилотен епизод не е подписан през м. май, а точно на 21.7.1997 г. - денят, в който трябваше да бъде завършена и предадена анимацията! Много странно, но - факт! Без собствен компютър, без Интернет, за 6 седмици в САФ "София" се реализира приблизителна печалба от $ 8000. Какво се направи с тези пари за САФ "София"? Нищо.
Какво става в отдел "Каданс" - август - декември 1997 г.? Работят се 12 епизода Х 4,30 мин. с екип от 120 души.
Финансов резултат за първите 3 епизода Х 4,30 мин.:
Рекапитулация: Приход - 112 657 фр. фр., Разход - 110 836 фр. фр., Печалба - 1821 фр. фр. ~ $ 300.
В рекапитулацията не са калкулирани набраните разходи от отдел "Каданс" за закупуването на 2 бр. компютри и разходите по фирмата-доставчик.
Защо не са калкулирани? Защото колко епизода трябва да се направят, за да се изплатят тези разходи? А епизодите са само 12 на брой, а и разходите не са само тези, а некачествено свършената работа, за която са налагани глоби от фирмата-възложител.
Организационно-структурен резултат - договорът на щатния ръководител на отдел "Каданс" не беше продължен и щатът закрит, а касиер-счетоводителят на САФ "София" при Дирекция "Анимация" беше преместен без знанието на директора на дирекцията в "единното счетоводство" на пряко подчинение на главния счетоводител на "Бояна филм" ЕАД.
В отдел "Каданс" няма нужда от компетентно счетоводство - то все си печелеше. Печелеше и дори тогава, когато компютрите бяха в престой 5 месеца, а през това време в САФ "София" се снимаха български анимационни филми на черно-бял 35-мм филмов материал. Едновременно с това се снимаше и анимация по френско-канадския сериал "Папирус" и отново с чужд компютър. С екип от 15 души, работили в две нормално оборудвани стаи, са реализирани 27 минути анимация, с печалба = левовата равностойност на $ 5000.
На 13.5.1998 г. се сключва договор за 8 епизода Х 21 мин. за анимационния сериал, наречен "Анатол", който трябва да се изработи в отдел "Каданс". Какво става?
Още вторият епизод е разделен с полска студия, защото един огромен екип от 150 души не може да се организира както трябва. Изработени са 2 епизода Х 21 мин. и от други 3 епизода - Х 10-11 мин. Сериалът се проваля и студията-поръчител си изтегля работата. Причините се търсят естествено не там, където трябва. Още преди провала добрите аниматори напускат отдел "Каданс", защото се сблъскват с непрофесионализма и постоянните реорганизации и концепции в отдела. Това беше причината за "унгарската вълна".
По време на изпълнението и на двете поръчки - "Том Том и Нана" и "Анатол" има огромно текучество. Хората се задържат закратко, след което напускат... И как не. Освен некоректното заплащане човек неусетно, без да иска, се усъмнява в професионализма на ръководителя г-н Златин Радев. Въвежда се военна йерархия!? Единствен и несменяем генерал е г-н Радев, всички останали са с по-нисък чин - лейтенант, капитан, майор... И непрекъснато се удостояват и понижават в звания...
Още по-лошо е, ако е истина хвалбата на г-н Златин Радев, че "Бояна филм" е спомената в надписите на "Анатол" като изпълнител. Некачествената работа дискредитира създадения с много труд от нас авторитет на българската анимация.
Едно от най-необяснимите неща в цялата работа в "Бояна филм" ЕАД е наемането на външна фирма-посредник за проучване "има ли почва у нас анимацията"?! Защо, след като в рамките на "Бояна филм" ЕАД има действаща Дирекция "Анимация"? Коя е тази фирма и какво общо има тя въобще с анимацията? И как да си обясним долупосочената точка от договора за продукция "Анатол":
"т. 2, б) ...Двете страни се договарят, че отговорно лице от страна на "Бояна филм" ще бъде Златин Радев. Според това споразумение той ще бъде отговорен за екипите на студиото. Ако по някаква причина Златин Радев не може да работи вече за тази продукция, това би било възможна причина да се наруши споразумението."
Когато този договор е сключен от държавния "Бояна филм" ЕАД за приблизителната сума от $ 280 000, са ангажирани допълнително 150 души.
Това означава, че ако г-н Радев не може, не иска или просто няма право да работи за тази продукция, договорът може да бъде разтрогнат... Всичко това обяснява, че той е единственият, който може да работи в държавното "ателие" "Каданс", упълномощен за това от Борда на директорите, в чийто 5-членен състав влиза и той!?
От втората половина на 1998 г. се работи срещу САФ "София". Изразходвани са само $ 64 за техническо оборудване. Отнемат се банковите сметки. Спекулира се със срочните договори на някои от служителите. Изнася се техника и инвентар за нуждите на г-н Златин Радев. Пречи се на преките клиенти и наематели на САФ "София". Отнема се печатът. Изолира се тогавашният директор на Дирекция "Анимация" г-н Иван Цонов. Многократните му молби, заявки и оферти за частичен ремонт или техническо оборудване са били пренебрегвани. Всички договори по поръчките в отдел "Каданс" са подписвани без негово знание.
За две години българската анимация (в това число и външните комерсиални поръчки) се рамкира през погледа на хора, професионално некомпетентни в сферата на анимационното кино. И това е нашето голямо безпокойство!
Не спекулирайте с думите "български авторски филми"! Никой не трябва да си прави илюзии, че ние - творците на това изкуство, живеем във времето отпреди 10 години. Ние сме професионалисти и много добре знаем какво трябва да правим и как да го правим.
Всичко написано дотук води до недвусмисленото заключение, че за изясняване дейността и ролята на г-н Златин Радев като член на Борда на директорите и супервайзер на изработените сериали, Министерството на културата, представлявано от г-жа Емма Москова, трябва да упражни необходимия контрол с нарочна за целта финансова и правно-законова ревизия на отдел "Каданс" към "Бояна филм" ЕАД.
Що се отнася до "Мита - марката САФ "София" и "Чудото българска анимация" - това не е "просто една производствена студия". Тази класификация, която се прави, говори колко невежо и чиновнически се гледа на една национална култура. Този "Мит" е създаден с години от интелектуалния елит на много поколения български творци - художници, режисьори, писатели, композитори, аниматори... Този "Мит" съществува и днес! В него се вливат силите, умението и талантът на новите поколения творци.
Студия за анимационни филми "София" е средище, където се е създала тази национална култура. Ние държим нейният авторитет и престиж да бъде запазен и съхранен.

8 февруари 1999 г., София
Пенчо Кунчев,
Председател
на Сдружение "Анимация"
при СБФД