Протокол
от събранието на сдружение "Анимация"
8.II.1999 г.
Присъстват: 50 души
Води събранието: Настимир Цачев, председател на сдружението
Тема: Обсъждане възможностите и начините за отделяне на САФ "София" като самостоятелна единица
Златин Радев (процедурно): Стои въпросът защо студията трябва да се отдели и какво по-добро ще донесе това?
Настимир Цачев: Каквато и да е съдбата на САФ "София", тя е свързана с всички членове. Трябва да бъде намерено най-доброто разрешение. Тя е подвластна на Министерството на културата. Още на събранието в министерството аз бях против обединението с "Бояна филм". В една обща каса събирането на парите става по-трудно, по-трудно е и управлението. Също така, повечето бяха уволнени. [...] Редно е хората, благодарение на които съществува тази студия, да имат дялово участие. Остават на улицата и това е несправедливо. Златин Радев: Много добре те разбирам, разбирам и колегите. Говориш за евентуална бъдеща приватизация. Доколкото знам, групата около Стоян Дуков не иска сега приватизация. Това, което правиш, не е икономическа обосновка. Вие говорите за отделяне в ново ЕАД. Студията е собственост на Министерството на културата.
Настимир Цачев: Ти не си ли част от нас? Защо говориш "вие"?
Златин Радев: Всички сме рационални хора. Инициативата не излезе от мен. Аз имам договор с Министерството на културата и затова, искам не искам, съм от другата страна. Рационално е да се отдели студията, но още не е дошъл този момент.
Иван Цонов: Има подписка. Отгоре има следните две изречения: "Ние, творците от сдружение "Анимация" при СБФД, декларираме своята подкрепа за отделянето на САФ "София" като самостоятелна и независима юридическа единица на територията на Киноцентъра - Бояна - там, където винаги се е намирала. САФ "София" и нейният авторитет са изградени благодарение на таланта и труда на няколко поколения български аниматори и ние държим нейният престиж да бъде запазен и съхранен именно като място, където се правят български анимационни филми."
Трябва да се изясни. Има 2 страни - вие и ние. Има вече ангажиран за това адвокат.
Настимир Цачев: Моля, г-н адвокатът, ако е запознат, да каже няколко думи. Адвокатът: Законът позволява САФ да се отдели не само като ЕАД, а като ЕООД. Такова отделяне би позволило по-голяма прозрачност и изчистеност в работата на студията. В чисто организационно-технически, счетоводен и юридически смисъл ще бъде повишена ефективността й. Друг е въпросът дали след като се отделите, ще бъдете конкурентни на пазара. Не мога да разбера, след като това може да стане, защо трябва да има две мнения. Като самостоятелна единица САФ ще работи по-добре, по-изчистено. Трябва министърът на културата да бъде убеден в икономическата рентабилност.
Владо Шомов: От различни религии сме просто с "Бояна филм". Става дума за култура. Игралната студия трябва да е отделно от САФ.
Слав Бакалов: Бях от първите, които се подписаха. Засягам чисто художествената страна. НФЦ - комисията, невероятни предложения - хора, които никога не са работили анимационно кино. Когато САФ работеше, имаше мозъчен тръст. Всичко това сега се разпиля. Никой с никого не контактува. Може да се работи и по поръчка, но да се докарват пари. За да можем да привлечем редактор. Самият колектив е рухнал, спойката я няма. Затова искам да се върне старото статукво. Изпуснахме много влакове, може би сами сме си виновни. Щяхме да бъдем на едно ниво с Чехия. Следващото ни действие трябва да е по възможност възстановяване на старите неща. В творчески смисъл.
Николай Григоров: Има минимум 10 човека, които могат да вкарат външни поръчки.
Златин Радев: Никой не е спрян.
Николай Григоров: Уволнението на директори е спирка! Защо тези директори напускат! Искат независимост. Какво е в момента САФ "София"? Счетоводителят е в "Бояна филм".
Настимир Цачев: Управлението е в "Бояна филм".
Иван Цонов: Няма счетоводител, защото няма каса. 4000 щ. д. - от наем на техника. Месечният наем за една барака и 3 стаи е 1500 щ. д. Но аз говоря за филмите, а не за наема.
Адвокатът: Когато определени процеси се ръководят извън субекта, има предпоставки за корупция и заобикаляне на закона. Когато решаването на въпроса зависи от други хора, това е предпоставка за заобикаляне на закона. Контролът е по-лесен, когато субектът си ръководи нещата. Би станало ясно и на министъра на културата. Аз не защитавам тезата, говоря по принцип.
Настимир Цачев: Въпрос към Златин Радев: защо "Бояна филм" държи толкова САФ да бъде част от нея? САФ няма почти никаква техника. "Каданс" е в "Бояна". Защо й е САФ? От наема 1500 долара - заплати за 5 човека и т. н.
Златин Радев: Това е най-хубавият въпрос. Бордът на директорите на "Бояна филм" изобщо не държи САФ да бъде при него, но няма истинска икономическа обосновка за това отделяне. Аз не търся конфронтация. Ние си оставаме приятели. Има опасност след САФ да поиска отделяне и лабораторията, и други. Има страхотни интереси за тази територия. Този комплекс е уникален за Европа. Да не бъркаме изкуството с производството. Националният филмов център е единственото място, където се дават пари за филми. Изкуството се прави с пари. Общата ни цел е да намерим начини за по-добро финансиране на авторските филми. Трябва да отидем и да плачем в БНТ. Те трябва да направят звено за производство на анимационни филми. Засега има такова само за игрални и документални. Защо няма анимация? БНТ има огромен бюджет. Не е проблемът дали да се отделим или не. Това трябва да го реши Министерският съвет, по предложение на Министерството на културата. Предложете обосновката. Пари трябва да се взимат от БНТ, от НФЦ, от празните касети. Трябва да има обществен интерес към българските анимационни филми. Като борд ние имаме отговорност пред Министерството на културата.
Иван Цонов: Искам да отговоря на въпроса на Настимир Цачев, на който не беше отговорено. Точният отговор е - защото това е конкуренция. А защо го искаме? Ще имаме собствена каса за анимацията. До идването на Иван Веселинов студията работеше. Не трябва да плачем никъде, нито в БНТ. Имаме юридическа и икономическа програма. Ние сме професионалисти. Разбираме от анимация и не искаме друг да ни казва. От 2 години има истина. Ние трябва да излезем с решение.
Златин Радев: Аз първи ще я подпиша тази обосновка, ако я направите.
Доньо Донев: Отдавна не съм вътре в анимационното кино. Но смятам, че на фона на общото разграбване на държавата е и българската анимация. Подписах за отделянето. Как стоят нещата - за да се приватизира, трябва да го направиш губещо. Нататък отива и нашата работа. Знаем как сме получавали и камери, и всичко. Всичко това един човек ще го вземе за 1 долар. Ако стане Национален институт за производство, аз бих се върнал. Апелирам всички да подкрепят отделянето на САФ. Анимационното ни кино имаше най-голям авторитет в света.
Златин Радев: За да се състави мнение, трябва да се съпоставят няколко неща. Има ли ги? Има ли я икономическата обосновка за отделянето?
Настимир Цачев: Безсмислено е да бъде представян икономически план на съюзните членове, а на министъра. Тук сме творци и не можем да преценяваме цифрите. Става дума за духовна и емоционална подкрепа на една студия с име, която да продължи да съществува.
Слав Бакалов: И аз като Доньо вече нямам лично участие в правенето на анимационно кино. Но писмото на Златин ме потресе. Живеем в абсолютно безкултурие. Златин идва от времето на политкулта. Новото поколение - това са медиуми, които смятат, че културата започва от тях. От моята консервена кутия! Българската култура ще си бъде в лайната така. В писмото му има полуистини. Дава вид на правилно. Не можем да правим авторски филми. Всичко е засукано така, че тезата е да се спре културата. Аз бях от създателите на "Каданс". Необходимо е, наложително е да дойде нова културна вълна. Потресен съм от писмото на Златин. Искам да съм далече от такива неща. Ти, Златине, не си с нас. Ти стоиш встрани. Едно време приятелски се потупвахме по рамото, сега какво е?
Илиян: Не съм член на СБФД. От 10 години работя анимационно кино. Станахме аниматори заради комерсиална поръчка. Златине, ти каза някои истини. Но имаше неточности. Има в САФ талантливи хора за правене на сериали. Като количество и като качество от новите няма достатъчно хора за комерсиални поръчки. Заради пазарния принцип е хубаво да се отдели САФ - тя така ще бъде конкурентоспособна. Да не бъдем дребнави. Кой колко е велик.
Георги Георгиев: Тук нищо не можем да решим. Става дума за монопол. Според мен трябва да има отделна САФ. Тя има страхотна биография. Но това е един стар имидж. Трябва да се направи мениджърски план и да се знае САФ колко ще поеме. Трябва да покаже, че има амбицията. Да спазва железните правила, да може да си плаща данъците и т. н. Има ли капацитети, които могат да развият такава мениджърска програма? Много е важен този план.
Настимир Цачев: Имали сте среща с министър Москова - Стоян Дуков, Иван Цонов. Дайте информация как стоят практически нещата. Какво предстои. Какво би произлязло от нашето решение.
Цветелина Сейкова: Филмът ти е хубав може би защото ти е дошла поръчка. Присъствах на ретроспективна програма на български филми във Франция. Ако ние си забравим имиджа, ще го забравят и другите. Студията трябва поне да се опита да бъде самостоятелна. Конкуренцията в света е огромна - Китай, Корея.
Златин Радев: Не знам защо смятате, че съм против авторското кино. Трябва да се намерят пари за него. Има нещо, което напомня за другарски съд. Какъв е проблемът да се прави авторско кино?
Стоян Дуков: Ти половин час ме разпитва моят филм ще бъде ли комерсиален. Историята не започва нито с теб, нито с мен. Твоят шеф Евгений Михайлов твърди, че не можем да живеем със спомени за миналото! През поколенията се предават нещата. Всички ли трябва да се равняваме по вас?... Цинизъм и нихилизъм е това.
Златин Радев: Кой е спрян да прави авторски филми?
Стоян Дуков: Аз пускам твоя филм, защото те знам, че си име. Пускам го заради това, че си ти! А ти ме пита и разпитва пред Евгени половин час! Ти беше първият цензор. И накрая каза - хайде, влачете! Ти не си Дисни.
Златин Радев: Не съм го твърдял. Извинявам ти се, ако съм те попитал нещо.
Настимир Цачев: Всички проблеми биха се избягнали. Ти си длъжен да защитаваш борда. За да не се разцепи Киноцентърът. Тезата на борда е компактност...[...] Виждам, че си единственият опонент. Като представител на борда те разбирам. Но ти имаш и човешко лице. Каквито сме и ние. Не чух една реплика в подкрепа на човешката ти теза. Защо не се пребориш ти в Министерството на културата, за да се отдели САФ? Защо не минеш в тази позиция? Ти си представител на сдружението, на себе си...
Златин Радев: Г-жа министърката не съм я виждал. Абсолютно ви подкрепям за емоционалните неща. Но става дума за рационални действия, които трябва да се обосноват. Като се отдели САФ, с какво ще се променят авторските филми?
Иван Цонов: Принудихте Анри Кулев да напусне. Плаши те конкуренцията.
Андрей Цветков: Вярвам на тези хора, Златине, а не на теб. Ти гледаш на хората като на редници.
Настимир Цачев: Много хора имат дарбата да докарват поръчки. Но те нямат пари. Ти, Златине, отговаряш за държавна студия. Кой е решил, че ти си най-добрият за това човек? Кой назначава борда?
Владо Будинов: Какво излиза, че всички сме се събрали, за да накараме Златин да си промени мнението.
Стоян Дуков: Той е касационната инстанция.
Слав Бакалов: Питам Златин, който работи анимация, от гледна точка на културата кое е по-важно - тези хора, които са дали живота си, или новата политическа власт?
Златин Радев: Кой е по-важен? Бащата или детето?
Слав Бакалов: Демокрацията това значи.
Настимир Цачев: Целта е да се изслушат всички мнения. В момента всички говорят едновременно. Резултат от събранието е подписката.
Закривам заседанието. Моля това да стане достояние на пресата.
Златин Радев: Вие не зависите от мен. Аз съм един.
Протокола
публикуваме
със съкращения.