Къде са детските книги?
Справочникът "Български писатели - творци на литература за деца и юноши, био-библиографски очерци" веднага събужда любопитството ни - колко автори пишат за деца в България? В том първи, 1958 г., известният литературен изследовател, историк и критик Георги Константинов включва 120 имена. Преди две години Божанка Константинова преиздаде този първи том, без да прибавя автори. Тя нанесе промените в биографиите на писателите, отбеляза новите им книги, новите стилови и тематични търсения. Така очерците на Георги Константинов бяха актуализирани.
Сега Божанка Константинова издава том втори на справочника (вече само нейно дело). Дори корицата е същата - оригиналната корица на Борис Ангелушев. Преброих авторите - 184. Плюс 120 от първия том, стават 384. Някой ще възкликне - множко! Който е по-вътре, не дори в кухнята, а в трапезарията, ще каже - съвсем нормално. Ненормалното е друго. Къде са книгите, цитирани в справочника? Просто ги няма. И на класиците, и на съвременниците. Изключенията са редки. Тук-там на някоя сергия случайно се появява някоя книжка, нежелан роднина, дори когато е в много хубава премяна. Това са горчивите размисли, които събужда новият справочник на Божанка Константинова, един сам по себе си празничен повод, който обаче за пореден път ни изправя пред жалката съдба на днешната българска литература, този път конкретно за деца и юноши.
Божанка Константинова изрично отбелязва, че при работата си е спазвала принципите, които е спазвал баща й в първия том. Очерците съдържат биография и библиография, както и един кратък спомен, някакво по-особено преживяване, представени от самите писатели, или откъс от интервюта и мемоари, подбрани от авторката. Включени са писатели, които не фигурират в първия том и които са работили през последните 50 години. Условието е да са членове на Съюза на писателите или на Сдружението на писателите. Въпреки прецизната работа на авторката и на редакторката Татяна Цонева, по ред причини мнозина няма да се открият в справочника. Затова Божанка Константинова смята в най-близко бъдеще да го преиздаде, допълнен с нови имена.
Бих направила една препоръка - авторката трябва да включи и себе си. 30 години тя е посветила на "детската" литература. Разбираме нейното неудобство, но ще трябва да го надделее.
По начало енциклопедиите, речниците, справочниците маркират лицето на една култура, а този справочник е ценен щрих в нашето българско лице; той разкрива общата картина на "детската" ни литература; съдържа най-съществените данни за отделни автори и книги, за най-престижните национални и международни награди, с които са удостоени наши писатели.
Излишно е да отбелязвам колко навременен и необходим е подобен справочник и то не само за тези, които изучават българската литература за деца и юноши. Едни от книгите отдавна са написани. Други се пишат днес. Къде са? И едните, и другите. Когато ние започнем да ги виждаме край нас, този ценен справочник наистина ще изпълни своята мисия.

Нина Пантелеева
Божанка
Константинова,
Български
писатели -
творци
на литература
за деца
и юноши.
Био-библиографски
очерци
, II.
Издателство
Зелена вълна.
С., 1999 г