На 24 февруари на брифинг в Министерството на културата бяха обявени и резултатите от току що проведените конкурси за директори на драматичните театри в Благоевград и Сливен. Както каза заместник-министър Николай Поляков, "резултатът е, че няма резултат." Частично промененият състав на комисията очевидно вече има по-високи критерии, след като от шестимата кандидати не е бил одобрен никой. Преди два месеца се проведе конкурс за други шест театри, на който шестимата досегашни директори убедиха комисията в качествата на своите програми. С един от тези успели кандидати е сключен договор само до 12 април т. г. Най-рано тогава ще се проведе и следващият конкурс за директори на Благоевград и Сливен, а дотогава изпълняващите тази длъжност ще продължат да я изпълняват. Биха ли могли да бъдат посочени тогава поне три разлики между това да си спечелил конкурс и да си го загубил? Докато икономическата страна на промените в театъра има приемливи и дори обнадеждаващи параметри (спрямо възможното, разбира се!), то кадровите действия на министерството достатъчно често пораждат излишни напрежения, или будят основателно недоумение. Вярно е, че директорският въпрос съществува може би откакто съществува театърът, но също така е вярно, че конкурсите, проведени през последните години, показват, че все по-малко качествени хора искат да се хванат на директорското хоро. Тук е въпросът, а не в това, кое е по-демократично - с конкурс или без. Защото утре не само кандидатите за директори ще стават все по-малко, но и кандидатите за комисията по провеждането на конкурсите. Може би тази напрегнатост може да се "разреди", ако се "слеят" като правило конкурсите за театрите с конкурсите за директорите им, което ще рече да се изчака до октомври или ноември т. г. А изключения да има само при крайна необходимост. И тогава всички, които спечелят конкурса, да бъде назначавани за достоен срок.

Н. В.