Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Държавни субсидии за кино
Конкурси за театрални директори
Отново На приказки с Карел Чапек
Гастрол на Пловдивския театър
Дора Брюдер на Модиано, Амелия Личева
Константин Вълчев в НГЧИ, Борис Данаилов
Книга за детските писатели, Нина Пантелеева
Четвъртата книга на Лафазанови, Ирина Илиева
Рок-мюзикълът Бог е невинен, Никола Вандов
Среща в Американския център, Методия Христова
Как се правят Есенни изложби, Диана Попова