Hands off the Net!
Преводът на "Долу ръцете от Мрежата!" не е "Най-добре е хакерите да дойдат!".
С хакерите, рано или късно, ще се занимава Наказателният кодекс. С достъпа до Интернет обаче засега се занимават предимно далекосъобщителните регулатори.
Хората, от които може (и би трябвало) да започне разговора за Интернет в българското общество, все още го водят предимно с пейоративни интонации. Затова - ето три възможни превода на лозунга.
"Долу ръцете от Мрежата!" е отказ от принудителното прокарване на граница между културата на битовете и културата на атомите. По икономически и географски признаци. В България днес има около 120 "предоставящи достъп оператори". След лицензирането им може да останат десет пъти по-малко. Така шансовете на селата Бръщен, Копривлен и Слащен, например, да получат достъп до хипермедиата, остават единствено в ръцете на държавния телекомуникационен монополист (в процес на приватизация).
"Долу ръцете от Мрежата!" е отказ да бъде циментирана и единствената проходима пролука в икономическата стена, която плътно отделя българските ученици и студенти от свободния достъп до глобалното познание (и от свободното общуване със света).
"Долу ръцете от Мрежата!" е отказ от бетониране на статуквото. Което означава политическата класа и присъдружната й журналистика да напуснат едноизмерния линеарен свят на масовата комуникация (и на масовото общество). Тоест, да приемат предизвикателството на постинформационната икономика, като се лишат от коварния уют на посттоталитарното.
Останалото е екзорсизъм с добавена стойност.
Следва: Говори София
Цифрово
сечение