Стефан Бочев

Белене
Сказание за концлагерна България

Фондация Българска наука и култура
София, 1999 г.
Цена 24000 лева