Художническа Култура

Юбилеен разговор
с Величко Минеков


За Националната
художествена галерия:

Разговор с Ружа Маринска
Нуждата от мисловна пауза,
Борис Данаилов


Александър Добринов, "Божинов в затвора"
За Александър Божинов
За Александър Добринов
Две годишнини на двама големи български карикатуристи в един сезон отбелязаха НХГ и СГХГ (декември 1998 - януари 1999).
Късмет бе за всички, които обичат българската карикатура и се интересуват от нейните корени, че успяха да видят двете изложби едновременно. Защото Александър Добринов (1898-1958) е ученик на Александър Божинов (1878-1968), който още навремето е наречен "баща на българската карикатура". Така много ясно можеше да се проследи докъде Добринов е под влиянието на могъщия учител и къде прохожда сам.