Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Втора сряда в Хасковския театър, Никола Вандов
Хенриета Хорн в София, Маргарита Михайлова
Надежда Ляхова в Ата, Ирина Генова
Реквием за Аармейския ансамбъл, Любен Русков
Белене на Стефан Бочев, Ирина Илиева
Книгата Изборът на Рупи, Кристиян Бояджиев
Фествал на любовния филм, Александър Грозев
Сто пъти Дон Кихот на Морфов
Биографията на Нобел на български
Наводнение във Филмотеката