Албумът

Пред рояла в работния си кабинет през 1967 година. Седнал съм до него, но този път не като негов биограф, а в качеството си тогава на завеждащ отдела за симфонични оркестри при Комитета за изкуство и култура. Донесъл съм му контрактувани произведения от български композитори. Владигеров ги просвирва и дава мнението си дали да бъдат одобрени и хонорувани. Важен момент! Запечатан е от Елка Владигерова.