Албумът

Среща на български композитори с чуждестранни гости на първия Преглед на българското музикално творчество през юни 1952 г. Владигеров е седнал в центъра между Арам Хачатурян (вляво) и Васко Абаджиев, в края вдясно е Любомир Пипков. Прави отляво на дясно са Георги Златев - Черкин, Филип Кутев, Парашкев Хаджиев, Марин Големинов, Георги Димитров, Светослав Обретенов, Георги Тутев, Веселин Стоянов и Петко Стайнов. Всички са усмихнати и весели - срещата е с банкет и както се вижда, с много вино.