Албумът

Давид Ойстрах беше един от великите интерпретатори на "Вардар", Песента от "Българска сюита" и "Хоро" оп.18. Двамата музиканти бяха сърдечни приятели и често се срещаха по различни поводи. Фотограф им е направил тази снимка след концерт на Ойстрах в Москва. Личи автограф: "Дорогому Панчо Владигерову в знак искренных дружеских чувств от любящего Давида Ойстрах. Москва, 29.IX.52 г."