55 години народна власт

Нараства нашата революционна бдителност

София, 11 март
В борбата за защита на работническо-селската власт нашата трудова интелигенция удържа важна победа - заклеймен е на позорния стълб машата на буржоазната култура Лозанов.
В дните на наближаващия юбилей на Деветосептемврийската революция видяхме в действие най-добрите марксистко-ленински традиции на българския революционен печат - на организатор, пропагандатор, възпитател, вдъхновител и ръководител на масите.
В тежка битка на живот и смърт с гнилата буржоазна интелигенция, пропагандираща отдавна изживяната буржоазна теза за "моделиращата функция на езика", любимите на цял народ масовици Валери Блъсков и Петьо Найденов, подкрепени от възпитаните от тях млади гвардейци на революционното слово, не пожалиха сили и средства, за да разобличат шайката ренегати и гнусни американски слуги начело с буржоазния индивидуалист Лозанов.
Тезата на прозападните агенти, че насилието в езика на революционния печат води до деформации в нашата социалистическа действителност, бе разгромена с помощта на родената на българска почва, от българския социалист-интернационалист Тодор Павлов "Теория на отражението".
На жалките хленчения на гнусните родоотстъпници от шайката на Лозанов, че, видите ли, "теорията" за "моделиращата функция на езика" не влизала в противоречие с организаторските и възпитателни функции на печата, завещани ни от великия Ленин, младите гвардейци на революционното слово противопоставиха своя плам и непреклонност.
Теорията на отражението, господа, заявиха след разгрома на Лозанов другарите Валери Блъсков и Петьо Найденов, е онова научно оръжие, което ни позволява да обогатяваме честния частен печат.
Битката продължава до пълен разгром на буржоазията.

Х. Буцев
_____
Бел. ред. Вж. в. "Монитор"(10 март 1999), и в. "24 часа" (11 март 1999).