Плакатът в България
1946 - 1955


от колекцията на
Националната галерия за
декоративно-приложни изкуства

Софийска градска художествена галерия
март - април 1999