Международна конференция на тема "Ислямът и правата на човека в посткомунистическа Европа" се проведе в София на 15 и 16 март. Тя бе организирана от Български хелзинкски комитет, Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, Главното мюфтийство на мюсюлманите в България и Центъра за изследване на правата на човека при Колумбийския университет, Ню Йорк. В работата на конференцията взеха участие изтъкнати специалисти в областта на религиозната теория и практика и взаимоотношенията на религиозните институции със съвременните държави. Докладите и дискусиите бяха обединени в четири основни сесии по следните теми: Ислямът и теорията за правата: принципи и практики; Ислямът в посткомунистическите страни: проучване на практиката; Програма "Религия, права на човека и религиозни свободи: четири години след основаването й"; Ислямът и защита на мюсюлманските малцинства.

М.Г.