Й. В. фон Гьоте
Фауст
превод Любомир Илиев
Атлантис, КЛ
София, 1999
Цена 20 000 лева

Румен Леонидов
Класически парчета
избрани стихотворения
Изд. ПолиАрт
София, 1999
Цена 7000 лева

Джеймс Джойс
Дъблинчани
Портрет на художника като млад
Превод Асен Христофоров, наследници и Николай Попов
Изд. Хемус, 1999
Цена 6400 лева

сп. "Сфумато"
Брой 1 (2), 1999
Цена 2000 лева

Ерих Мария Ремарк
ГАМ
Превод от немски Диана Диманова
Издателство Делакорт
София, 1999
Цена 4500 лева

Светослав Лучников
Великото безумие
ИК Иван Вазов
София, 1999
Цена 3700 лева

Недялко Йорданов
18 юли
Издателство Библиотека 48
София, 1999
Цена 3000 лева

Атанас Тилев
Опит за завръщане
Обработка Владо Даверов
Издателство Библиотека 48
София, 1998
Цена 5000 лева

Българските училища в Румъния през XIX век
Документи 1858-1877
Съставител Елена Сюпюр
Превод проф. д-р Веселин Трайков
Акад. и-во "Проф. Марин Дринов"
Цена 10 800 лева

Английският печат за Илинденско-Преображенското
въстание 1903 г.
Съставител Златина Николова
Превод Славка Стаева, Лиляна Пътова, Нина Попова
Издава Македонски научен институт
София, 1998
Цена 9800 лева

Бойка Василева
Българската политическа емиграция след
Втората световна война
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 5500 лева

Едуард Гибън
Залез и упадък на Римската империя
Том I
Превод и съставителство Владимир Свинтила
Издателство ЛИК

Рихард фон Крафт-Ебинг
Сексуална психопатия
Превод Елиана Владимирова
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 14 900 лева

Сергей Герджиков
Хаос и ред след комунизма
УИ "Св. Климент Охридски" и
издателство Ектрем
София, 1998
Цена 8500 лева

Николай от Куза
За Не-другото
Превод от латински Цочо Бояджиев
Издателство ЛИК
Библиотека Христиана
София, 1998
Цена 1800 лева

Парамаханса Йогананда
Автобиография на един йогин
Превод от английски Антоанета Николова
Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 8000 лева

Роже-Пол Дроа
Култът към небитието
Философите и Буда
Превод Татяна Батулева
Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 4800 лева