Нов щрих, който хвърли светлина върху младежкото или по-скоро детско творческо "лице" на Панчо Владигеров, беше премиерата на "Елегия" за цигулка и пиано от 1912 г. За първи път тази творба, публикувана във в. "Артист" в годината на създаването й, прозвуча на концертния подиум на 9 март в залата на музея "Земята и хората". Интересното за публиката и важното за музикалната ни история събитие дължим на най-ревностния изследовател на Владигеровото творчество Евгени Павлов и на сонатното дуо Милена Вълева - цигулка, и Мария-Елена Средева - пиано.
Много свежо и с чувство за хумор ни бяха поднесени биографичните факти около този опус. В чудесната интерпретация на младите музиканти "Елегията" надмина представите ни за таланта на тринадесетгодишния Панчо. В ранноромантичната лирична творба личат и елементи на подражателност - напълно оправдани, но я има и напиращата широта на творческата инвенция.
Основният, макар и неголям като продължителност акцент на концерта беше поставен в контекста на една сериозна и разнообразна програма. Тя съдържаше още две по-зрели Владигерови творби - "Песен" из "Българска сюита" оп. 21 и "Хоро" (първа българска парафраза оп. 18), две пиеси из "Митове" на Шимановски, Валс-скерцо от Чайковски и Соната за цигулка и пиано - 2 от Сергей Прокофиев.
Основен обединяващ елемент беше славянската принадлежност на изпълнената музика. Но освен това между творбите възникнаха още интересни аналогии и контрасти. Например импресионистичната трептяща звукова картина в пиесите на Шимановски намери своето допълнение в наситените багри на "Песента" от Владигеров; изящната, топла емоционалност на Чайковски беше продължена от по-хладната лирика на Прокофиев, редуваща се с моторна енергия и скерцозност.
Тези интересни връзки на разстояние между произведенията придадоха единство на програмата. Но двете изпълнителки проявиха не само усет при подбора и подреждането й. Те доказаха себе си и чрез способността убедително да се превъплътят в различните стилове, ярко и със сигурност, в добър партньорски синхрон да реализират идеята на концерта.

Боряна Мангова