По мрежата на Международния театрален институт (ITI), неправителствена организация към ЮНЕСКО, се разпространява открито писмо на Ралф Лангбака, Ингмар Бергман, Питър Брук, Йонг-Ок Ким, Петер Щайн, Михаил Улянов и Олег Ефремов. Писмото е озаглавено "Музеят на Чехов в Ялта се нуждае от нашата помощ!":

"Получихме информация, че музеят на Чехов има спешна необходимост от финансова подкрепа. От дълго време той не получава държавна помощ и не е изплащал сметките си за електричество, вода и т.н. Бил е заплашен дори от конфискация на имуществото. От дълго време работниците на музея не са получавали заплати. За да се справи със ситуацията, за да погаси най-неотложните си дългове, музеят се нуждае от 20 000 щатски долара. Освен това сградата се нуждае от спешни възстановителни работи и осъвременяване на съоръженията. За да се покрият тези разходи, ще трябва да се изработи дългосрочен финансов проект.
Музеят на Чехов е част от нашето културно наследство. Сградата, в която се помещава, всъщност е домът на Чехов в Ялта. Там той е живял от 1899 до 1904 г. и в този период е написал "Три сестри" и "Вишнева градина". Музеят и неговата колекция са важна част не само от руското и украинското културно наследство, но и на всички нас, които обичаме неговите пиеси и разкази.
Ние, които до един сме изпитвали огромното удоволствие и радостта да представяме Чехови пиеси, призоваваме международната театрална общност да подкрепи кампанията за солидарност и да спасим Музея на Чехов - сграда, която тази година ще отбележи своята 100-годишнина!
Тази кампания се организира и провежда с помощта на ITI, ЮНЕСКО.
Как можете да помогнете?
1. Да се присъедините към обществото на приятелите на Чеховия музей, внасяйки членски внос за 1999 г. 100 френски франка (за индивидуални членове) или 500 френски франка (за организации и институти). Вноската можете да направите на банковата сметка на ITI с уточнението "Членство в Приятели на Чеховия музей".
2. Без да ставате членове, можете да направите дарение в международния сбор на волни пожертвoвания, организиран от Фонда за солидарност на ITI (ITI, UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris, France): Message: "Collecte solidarite Musee Tchekhov".
3. Можете да се обърнете и към вашия национален център на ITI."
По трите форми, предложени в писмото, българският център на ITI разполага с бланки с адреси. За контакт: тел./факс (02) 73 82 88; факс (02) 44 32 90.