Евро-български културен център (ЕБКЦ) е новата идея на Министерство на културата. Центърът ще бъде разположен в сградата на министерството на мястото на досегашната книжарница. Финансирането му е поето от програма "Фар", макар че министерството отсега попълва възникващия мимоходом паричен недостиг. Предвижда се центърът да се изгражда на три етапа. Първият е т.нар. евро-български консултативно-информационен център и изложбена зала. Вторият е кино-конферентна зала. Третият - многофункционална зала. Във всичко това влизат книжарница и Интернет-кафе, на които ЕБКЦ разчита най-много за бъдещето си самофинансиране. Ето концепцията на центъра:
"ЕБКЦ ще бъде емблематичен в концептуално, функционално, практическо и физическо отношене при представяне на европейското измерение на националните култури, включително, (но не доминиращо) и на българската;
ЕБКЦ трябва да даде възможност на заинтересуваните лица - театрални и филмови дейци, музейни специалисти, галеристи, художници, писатели, музиканти, журналисти, изследователи на изкуствата и културата, учащи и др., да имат пряк достъп до различни документи, засягащи културната политика на страните от Европейския съюз;
ЕБКЦ също така трябва да даде възможност за представяне на културите на всички европейски страни, особено на тези, които нямат културни институти в България;
ЕБКЦ трябва да дава възможно най-широка информация за дейността на различни културни институции в Европа;
Територията на ЕБКЦ ще се превърне в основно средище, където да се представят и разпространяват български културни инициативи с европейска насоченост;
ЕБКЦ ще оказва информационна и консултантска помощ и ще бъде посредник при осъществяването на контакти между различните български държавни, учрежденски, регионални, местни, частни и др. културни институции и лица с възможно най-голям брой културни дейци от европейските страни;
ЕБКЦ ще организира, подпомага и синхронизира национални и международни културни форуми, фестивали, симпозиуми, семинари и др."
Що се отнася до управлението на центъра, засега идеята е да се създаде дружество с идеална цел, в което да влиза и представител на Министерство на културата. От своя страна дружеството ще излъчи директор на центъра. ЕБКЦ ще бъде независим по статут.

И.И.