Предизвестен провал II
След приключването на конкурса за "Пластичен знак с часовник - символ на настъпващата 2000 година", чийто предизвестен провал установихме през февруари 1999 г., наскоро бе обявен нов конкурс със същата цел. Неговият провал е насрочен за месец май.
Защо този принципен неуспех е неминуем вече беше подробно обяснено (вж. "Култура", бр.11 от т.г.). Вторият конкурс е поправил само повърхностните и техническите грешки на първия (мащаб 1:10 и пр.), но не е променил нищо от неадекватното мислене, залегнало в самия замисъл на конкурса. Защо така?
Една от причините е неспазването на Наредбата за конкурсите, която задължава организаторите да направят изложба и обсъждане на проектните решения. Организаторите - Инициативен комитет "България 2000" с председател г-н Стефан Софиянски, Столичната община, Съюза на българските художници и Съюза на архитектите в България - не направиха нито изложба, нито обсъждане: за да скрият провала си от обществеността.
С което потвърждават отдавнашните наблюдения, че който не се поучава от историята, е обречен да я повтаря и че човекът е единственото животно в природата, което се спъва два пъти на едно и също място.
Георги