Националният център за театър
Обявява първата за 1999 година
Конкурсна сесия за подкрепа на проекти за театрална дейност
Информация, формуляри за регистрация, както и конкурсни документи могат да бъдат получени в Националния център за театър: София 1000, бул. "Ал.Стамболийски" 17, етаж 2, стаи 213, 215; телефони 86111 (в.221; 398); 980 74 07; 980 10 17;

Еmail: ntc@techno-link.com

Регистрационните формуляри и конкурсните документи се подават на горепосочения адрес до 22 април т.г.


В конкурса могат да участват юридически лица, извършители на професионална театрална дейност.
Задължително условие е те да бъдат регистрирани или пререгистрирани в новия Регистър на НЦТ, създаден в началото на настоящата година. Стара регистрация не дава право на участие в конкурса.