Министерството на културата започна широк обществен дебат за състоянието и бъдещето на ценностите на Националната художествена галерия. Отчитайки обаче необходимостта от преминаване от широкото публично дебатиране към експертно обсъждане, Министерството създаде Консултативен съвет, пред който Експертна работна група да представи своите оценки и предложения по принципните параметри на проблема и по необходимите конкретни действия и тяхното програмиране.
Поканените от министър Емма Москова потвърдиха своето участие. Членовете на съвета са: Любен Зидаров, председател на Съюза на българските художници, проф. Танко Серафимов, председател на Съюза на архитектите в България, Атанас Нейков, проф. Светлин Русев, проф. Огнян Шошев, Божидар Йонов, проф. Григори Григоров, проф. Вера Мутафчиева, проф. Ивайло Знеполски, проф. Дойно Дойнов, акад. Иван Юхновски, проф. Веселин Венков, проф. Веселина Инкова, проф. Станчо Стамов, арх. Стоян Янев.
К