Новият Ботев
От 1 април тръгва новата програмна схема на "Христо Ботев". Трудно е да се коментира нещо, което ще се реализира тепърва, но може да се направи опит за наваксване на липсата на обществен диалог по въпроса какво да се прави с "Христо Ботев".
Според нововъведенията профилът на програмата ще бъде и публицистичен, и културен, и образователен (последният да затвори вратата). С това най-сетне "Орфей" и "Знание" са легитимирани като естествени части от програмата, а не като външни за нея тела. Двете програмки ги няма, но те продължават да живеят като изхвърлена стара жилетка, от която някой грижливо е изрязал копчетата, за да може да ги зашие на новата си дрешка. В това няма нищо нередно, предвид, че сме единствените ентусиасти, които затварят държавните си радиопрограми. И докато едни раздробяват тематиките на радиостанциите си, достигайки до атомното ядро на единствения проблем, с който се занимават, ние си се обединяваме и окрупняваме сами със себе си. Ако има възможност да се увеличат часовете в денонощието от 24 поне на 30, интересен почин ще е "Хоризонт" и "Христо Ботев" да се слеят в една програма. Но да не избързваме, това така или иначе ще стане един ден, както е тръгнало.
"Публицистичното" като характеристика е останало само в определението на програмата. Или като форма на компромис към няколкото човека, които ще продължават да мъчат "Добър ден" в новите му съкратени размери. Дискусионното и диалогичното, предполагани в публицистиката, ги няма. Предаванията са подредени фармацевтично точно, а съпротивяващата се материя е елиминирана. Георг Краев обобщава философията на програмните шефове като стремеж да се опази духовната чистота на слушателя. Звучи възрожденски. Опазването обаче не става чрез представяне на различни гледни точки. В името на "драгия слушател" фунията, макар и културна, е подготвена, важното е сега да се намерят и ушите, в които да бъде пъхната. Който иска talk-show да слуша друго радио, "Христо Ботев" не е програмирано от предпочитанията на слушателите. Пада цялата досегашна нощна линия, със спорни качества наистина и прекалено скъпа за малкото слушатели - все едно че останалите отрязъци имат повече слушатели, но това е друга тема. На нейно място идва "Евродрама". За радиотеатър става дума, макар че заглавието е подходящо за цялата програма - драматичен опит да се направи нещо европейско.
Макар да не е заложен в определението на програмата, основният акцент в новата схема е музикален. Златният фонд и Фондът на "Христо Ботев" ще бъдат впрегнати да запълват не едно и две предавания. Най-сетне тези национални съкровищници ще бъдат усилено използвани по предназначение. Музикалните рубрики застават на местата на разни предавания, в които досега са работили журналисти. Някои от тях, които могат да се преустрояват, ще го направят - вече се забелязват програмни скокове от народната музика в образованието за всички. Другите да се преориентират сами. Може би новият "Христо Ботев" няма да е лош, но боя се отново да не е също толкова непродаваем на радиопазара, колкото и преди.

Вяра АнгеловаОт въздуха
подхванато