Владко Мурдаров
Виенската славистика и българското езикознание.
1822 - 1849 - 1918
Издателство Пигмалион
Пловдив, 1999

Камелия Николова
Белези от нищото
Статии и есета за театъра
Издателство ГЕА 2000
София, 1999
Цена 3000 лева

Владимир Шумелов
Между Бекет и аз
Разкази
Издателство ПАН - ВТ
Велико Търново, 1998

Райна Маркова
Пого
Дружество на писателите
Бургас, 1998

Здравко Златков
Невъзможната спирка от неговия живот
Издателство Дамян Яков
София, 1999
Цена 4500 лева

Лозанка Пейчева
Душата плаче - песен излиза.
Ромските музиканти в България и тяхната музика

Издателство ТерАРТ
София, 1999
Цена 10000 лева

Българските училища
в Румъния през XIX век
Документи 1858-1877
Съставител Елена Сюпюр
Превод проф. д-р Веселин Трайков
Акад. и-во Проф. Марин Дринов
Цена 10 800 лева

Английският печат
за Илинденско-
Преображенското въстание 1903 г.
Съставител Златина Николова
Превод Славка Стаева, Лиляна Пътова, Нина Попова
Издава Македонски научен институт
София, 1998
Цена 9800 лева

Бойка Василева
Българската политическа емиграция след Втората световна война
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 5500 лева