Прощаване с Форум
Когато до нас бушува Апокалипсисът, свършекът на някакво си тв предаване като че ли е твърде незначителен, за да бъде забелязан. Но всеки свършек, колкото и малък да ни се струва, е страшно важен, защото е знак, белег за определена тенденция. По свършеците ще го познаете (бъдещето).
Предаването за култура "Форум", излъчвано в неделя от 19.00, свърши. На 4 април, Цветница, неговият водещ Атанас Свиленов си взе сбогом със зрителите. На прощаване каза приблизително следното: "Не мога, а и не искам да гледам на културата като на шоу, като на техно, винаги съм се опитвал да говоря сериозно за нея". Наистина, "Форум" изглеждаше твърде демодиран и тенденциозен на фона на раздвижените, нестандартни, провокиращи културни предавания като "Кръгове" например. Прекалено наблягаше на дългите, понякога отегчителни разговори, на пороя от думи. Да не говорим за честата маскировка на монолога като диалог, когато гласът на водещия се възвисяваше доминантно, докато гостите само припяваха на неговите разсъждения. Предаването се доверяваше изцяло на предишна формула, когато словото беше заглушавано и всеки що-годе свободен изказ се посрещаше с "добре дошъл". То преливаше от думи, вместо да прелива от образи.
"Форум" не криеше своята идеологическа подплатеност и пристрастеност; реализираше себе си, воден от първенството на педагогиката. Атанас Свиленов рядко издържаше на изкушението да не сподели директно и своето мнение. Понякога това дразнеше, друг път извикваше съгласие или несъгласие; всеки път обаче на челно място беше приоритетността на културата пред всяка друга социална сфера. При всичките си недостатъци "Форум" беше предаване именно за култура, нещо не чак дотам често срещано на синия екран.
Ето защо краят на "Форум" натъжава. Той беше една възможна културна визия, която, ако и различна от предпочитанията на "младите", си имаше своя публика и свое място в излагането на културните факти. Разноликостта е образът на културата и когато този образ обеднява, обеднява самата култура. Свършекът всъщност показа за сетен път, че културата не е водещ механизъм при конструирането на телевизионната програма; просто запълва схемата, не е неин движещ механизъм. Със смъртта на "Форум" се спомина и илюзията, че освен всичко друго, телевизията може да бъде и разностранен културен медиатор. За жалост, не е.

Митко Новков
P.S. Не мога да не се присъединя към призива на Атанас Свиленов за подпомагане на много гонения преди поет, преводач, интелектуалец Георги Мицков. С всичко, което е правил и продължава да прави, той заслужава поне един мъничък покрив над многоизстрадалата си глава.