Алена Иванова, керамика Неотдавна галерия "Стълбата" представи първата самостоятелна изложба на Алена Иванова. Показаните "без заглавие" произведения имат характера на керамични импресии, които зрителят е свободен да си въобразява и да съ-творява заедно с авторката. Творбите сякаш наблягат върху идеята, че абсолютната естетика отрича всеки праксис и че изкуството по принцип е без функция в прагматичния живот. "Работата над глината е работата на Бога", напомня художничката, и неслучайно повечето нейни творби имат сакрално излъчване. Някои от тях напомнят древната източна архитектура, а други представят далечни реминисценции на старото строителство във Велико Търново. Между керамичните композиции на Алена Иванова една е озаглавена "Слънчева колона" - тя може да се приеме като алюзия за пясъчен часовник или като иронично преобърната пирамида.
Многостранните внушения за човешка устременост към божественото се съчетават с чисто декоративните ефекти на оцветяването. Част от разнообразните рисувани мотиви напомнят за свещени дървета и плодове, зооморфните изображения подсещат за митични дракони, хамелеони, охлюви и риби. Две от керамиките са илюстрирани със сцени, посветени на мъжко-женските отношения: "Поклонение" и "Равновесие". Орнаменталните декорации над керамичните фигури подсилват цялостното усещане за храмов интериор, особено при съчетаването им с куполоподобните и свещникообразни форми. Изложбата показва, че младата авторка разчита както на културната памет, така и на творческото въображение на зрителя при възприемането на тези керамични "кули".

Юлия Йорданова