Експериментът продължава...
На 31 март в Министерството на културата се състоя среща на министъра на културата г-жа Емма Москова с г-н Антонио Виджиланте - постоянен представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), и с г-н Ламберт ван Хеел, съветник в посолството на Кралство Холандия у нас. Обсъден бе резултатът от изпълнението на първия етап от съвместния проект на ПРООН, Министерството на културата и Кралство Холандия, озаглавен "Повишаване активността и участието на гражданските общности в България" (проект "Читалища"). Участниците в срещата с удоволствие констатираха, че проектът се реализира успешно.
Целите на проекта според Програмата са: да разшири ролята на читалищата в развитието на гражданското общество; да подкрепи читалищата в търсене на нови модели и механизми за самофинансиране; да разнообрази и обогати традиционните читалищни дейности, за да отговори на днешните предизвикателства.
Проектът, чийто първи етап започна с обучение за придобиване на нов тип мениджърски умения, стартира през 1997 година и разполага с бюджет на стойност 520 хиляди щатски долара, съфинансиран от Кралство Холандия.
Първият етап включваше 20 читалища, предимно от по-малки населени места. От тях 12 получиха финасова подкрепа.
Във втория етап са привлечени нови 20 читалища от областните градове. Любопитно е да отбележим, че въпреки поканата, някои от читалищата в окръжните градове не изпратиха свои проекти. Колко ли от отзовалите се ще получат финансова подкрепа?...
На състоялата се след срещата пресконференция г-жа Емма Москова оцени резултата от изпълнението на проекта, наречен от нея "Завръщане към бъдещето", като "повече от добър, повече от обнадеждаващ". Г-н Виджиланте подчерта, че читалищата са "уникална мрежа от организации, с която България може да се гордее". Г-н Ламберт ван Хеел отбеляза: "...доволен и горд съм, че моята страна участва в този проект... Очакват ни още 4000 читалища, които трябва да бъдат съживени".
Министър Москова съобщи, че пълен анализ на резултатите от проекта ще бъде представен на пресконференция, вероятно след около месец.

Любен Русков