Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Честито! - Божана Продева

Мартенски музикални дни '99
Концертът на Младежкия фестивален оркестър, Лъчезар Каранлъков
Концертите от последната седмица, Янина Богданова

Театрален форум в памет на Стоян Камбарев
Стихосбирка на Стефан Вълдобрев, Никола Вандов
Алена Иванова в Стълбата, Юлия Йораднова
Справочник за българските архитекти, Маргарита Гочева
Проектът Читалища продължава, Любен Русков
Книги на Иван Дуйчев и Фернан Бродел, Илия Г. Илиев