Стефан Вълдобрев
Катапулт
Издателство
Ясен Атанасов Со
Поредица "х-издания"
София, 1999
Цена 2500 лева

Едуард Гибън
Залез и упадък
на Римската империя
Том I
Превод и съставителство Владимир Свинтила
Издателство ЛИК

Рихард фон Крафт-Ебинг
Сексуална психопатия
Превод
Елиана Владимирова
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 14 900 лева


Сергей Герджиков
Хаос и ред след комунизма
УИ Св. Климент Охридски и издателство Ектрем
София, 1998
Цена 8500 лева

Николай от Куза
За Не-другото
Превод от латински
Цочо Бояджиев
Издателство ЛИК
Библиотека Христиана
София, 1998
Цена 1800 лева