Призив
Ние, граждани на Балканите, познавайки и съзнавайки спецификата на нашия район и силно обезпокоени от непредвиденото продължаване на военния конфликт,
Настояваме:
- За незабавното прекратяване на бомбардировките срещу Съюзна Република Югославия.
- За незабавно прекратяване на военните операции в Косово, за защита на цивилното население и за започване политика на преговори под егидата на ООН относно бъдещето на Косово, които ще предвиждат широка автономия за областта и международни гаранции за границите на Съюзна Република Югославия.
- Да бъдат положени грижи от страна на международната общност, за непосредствените потребности на бежанците, а впоследствие за безопасното им репатриране под международно наблюдение.
- За освобождаване на всички заложници и пленници от военния конфликт.
- За предоставяне на международна и икономическа помощ за възстановяване на щетите, предизвикани от бомбардировките и сблъсъците по цялата територия на Съюзна Република Югославия.
- За закрила и възстановяване на културните паметници, поразени от бомбардировките в Съюзна Република Югославия.
Обещаваме, че заедно с всички интелектуалци на Балканите ще работим отговорно, отдавайки всичките си сили за мирното и равноправно съвместно съществуване на всички граждани от района и за изтъкване на културната специфика на Балканите.
Призоваваме гражданите от целия свят да протестират и да окажат натиск върху техните правителства за незабавното прекратяване на конфликта.
Призоваваме интелектуалците от целия свят да подпишат този текст и да обединят гласа си, за да спре най-после употребата на военна сила и да се възцари мир навсякъде по земята.

До 12.00 на 9 април, часа на получаването на призива в редакцията, той е бил подписан от известните гръцки интелектуалци Манолис Анагностакис (поет), Теодорос Ангелопулос (кинорежисьор), Яковос Кабанелис (драматург), Микис Теодоракис (композитор), Йоргос Зонголопулос (склуптор). Сред българските творци, подписали призива, са Стефан Данаилов, Александър Морфов, Леон Даниел, Светлин Русев, Валери Петров, Юлия Огнянова, Въло Радев, Вежди Рашидов, Доньо Донев, Андрей Аврамов, Юлий Стоянов, Невена Тошева, Петър Караангов, Искра Божинова, Марин Янев, Меглена Караламбова, Рени Врангова, Георги Калоянчев, Дончо Цончев, Дико Фучеджиев, Стефан Цанев, Джоко Росич, Павел Матев, Слав Бакалов, Павел Писарев, Андрей Пантев, Надя Попова, Стоян Каролев, Антон Дончев, Стефан Продев, Божана Продева, Цветана Коларова, Зако Хеския, Киран Коларов, Николай Хайтов, Маргарит Николов, Дима Димова, Димитър Кацаров, Иван Попйорданов, Венцислав Кисьов, Маргарита Пешева, Димитър Танев, Леда Милева, Надежда Захариева, Дамян Дамянов, Богомил Бонев, Калина Ковачева и др.