Пак проектозакони за езика. Ползването и защитата на българския език са обект на особено внимание в три законопроекта, обсъждани през последните месеци в две комисии на Тридесет и осмото народно събрание. Темата има предистория в предишните парламенти, но сега нещата вървят по-бодро. Причината не е във всеобщо съгласие за потребност от подобен закон, а коренно противоположните мнения на предлагащите и несъгласните с тях.
Проектозаконите са три с работно заглавие "За ползване и защита на българския език", авторите са Александър Пиндиков, Драгомир Шопов и Любен Корнезов. Комисията по образованието и науката приключи тяхното обсъждане. Взети бяха мненията на Съюза на филолозите към Българската академия на науките, на проф. Владко Мурдаров и проф. Михаил Виденов. На 12 октомври 1998 г. становището на Комисията по образованието и науката е прието с 11 гласа "за", 2 "против" и 2 "въздържал се". Трите законопроекта са внесени в Комисията по култура и медии, която започна вече тяхното разглеждане.

К