Нова публичност, Българските дебати 1998 се нарича сборникът, издаден наскоро от фондация "Отворено общество". В него съставителят Иван Еленков е подбрал най-интересното и значимото, което българският интелектуален потенциал е "произвел" и публикувал в периодичния печат. Задачата на алманаха, според предговорилия го Александър Кьосев, "е да открои профила на българските интелектуални дебати, иначе замъглен и неясен сред огромното количество конюктурна, агресивна и посредствена журналистика. [...] В крайна сметка целта му е очертаване на магнитните линии на интелектуалния живот на обществото за една година." 50-те подбрани текста са разпределени в следните 6 рубрики: Българските проекти, Етническото, Общество в преход, Изкуство в контекста на прехода, Изток - Запад, Непосредствен отглас. Сред текстовете, съставящи сборника, 15 са от в. "Култура", 9 от в. "Капитал", 7 от в. "Литературен вестник", 6 от сп. "Демократически преглед", 5 от в. "Литературен форум", по 2 от сп. "Български месечник" и в. "24 часа", по 1 от списанията "Сега", "Страница", "Литература" и "Летература". "Нова публичност" събира в едно книжно тяло проблемите и дебатите, с които в една или друга степен е била ангажирана българската интелектуална общност през 1998 година. Той е опит да се опише както територията, на която те се разгръщат, така и дълбочината, с която се интерпретират. Издателите обещават сборникът да стане периодичен, т.е. да се появява в края на всяка календарна година, като всеки път съставителят ще е различен.
К