Паскал Брюкнер
Изкушението на невинността
Превод от френски
Евгения Грекова
Издателство Любомъдрие
София, 1998
Цена 3800 лева

Желю Владимиров
Културното наследство срещу демокрацията и пазара
(България 1989-1998)
Издава Софийски новини
София, 1999
Цена 4000 лева

Джон Фаулз
Мантиса
Превод от английски
Весела Еленкова
ИК Рата
София, 1999
Цена 3500 лева


Карлос Кастанеда
Активната страна на безкрайността
Превод
Нели Константинова
ИК Прозорец
Цена 5500

Паулу Коелю
Край река Пиедра седнах и заплаках
Превод от португалски Даниела Петрова
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 4300 лева

Парамаханса Йогананда
Автобиография на един йогин
Превод от английски
Антоанета Николова
Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 8000 лева